img-o-nas

návrhy a projektovanie záhrad

Prácu začíname doslova „z gruntu“. Pripravíme návrh podľa vašich požiadaviek, s využitím najnovších poznatkov z oblasti záhradnej architektúry, biotechniky zakladania záhrad, ale aj trendov z oblasti záhradných doplnkov. Vaša nová záhrada bude spĺňať všetky parametre modernej a funkčnej záhrady. Pokračujeme návrhom záhrady, projektovou dokumentáciou, potrebnou na vysadenie záhrady, jej zavlažovaním a osvetlením a prvkami drobnej architektúry. Aj záhrada je stavebné dielo, preto sa na niektoré jej časti vzťahuje ohlasovacia povinnosť na stavebnom úrade. Zabezpečíme vám potrebnú dokumentáciu pre nahlásenie malej stavby na stavebnom úrade. Naše služby založením záhrady nekončia. Naučíme vás, ako sa starať o vegetáciu, alebo sa o ňu budeme starať my.

prvá návšteva u záhradného architekta

ako popísať svoju vysnívanú záhradu

Vysnívajte si vlastnú záhradu v svojich predstavách. Spíšte si zoznam toho, čo sa vám v záhradách páči a čo nie. Založte si stránky v knihách, vystrihujte obrázky z časopisov, stiahnite si pekné obrázky z internetu. Pri prechádzke pozorujte stromy, kríky, kvety, trávniky a foťte si to, čo vás zaujme.

Predstavte si, čo všetko vo vysnívanej záhrade robíte. Ako a koľko času v nej trávite vy a vaši blízki. Spíšte si poznámky. Na prvé stretnutie prineste všetky poznámky, obrázky, fotky. Porozmýšľajte o farbách záhrady, textúrach, materiáloch, ktoré chcete použiť, ich tvaroch, veľkostiach a formách.

časový harmonogram prípravných prác

Úvodné stretnutie: 2 - 4 hodiny, v závislosti na veľkosti a zložitosti záhrady

Prieskum pozemku: 2 - 3 hodiny až 1 deň

Počiatočný hrubý dizajn:  2 - 3 týždne

Finálny dizajn: 1 - 2 týždne

Realizačné plány: 2 - 3 týždne

Realizačné rozpočty: 1 - 2 týždne

Výsadba: časový horizont pre budovanie záhrady prediskutujeme a dohodneme s každým klientom osobitne, v závislosti od použitého sortimentu, jeho dostupnosti a od množstva stavebných prác, ktoré je nutné na pozemku vykonať

úvodné stretnutie

Na našom prvom stretnutí sa veľa rozprávame o vašich predstavách, o funkčnosti záhrady a vašich preferenciách. Pozeráme fotky, obrázky, knihy, časopisy, prechádzame si poznámky. Hľadáme inovatívne riešenia ako stvárniť vašu záhradu. Spoločne sa prechádzame po vašej záhrade a bavíme sa o vašich potrebách, predstavách a prianiach.

prieskum

Pred prípravou projektu urobíme na pozemku detailný prieskum. Zmapujeme všetky časti pozemku, odoberieme pôdne vzorky, zakreslíme prípojky vody, elektriky a plynu. Označíme porasty, ktoré sa tu nachádzajú. V prípade rozsiahlejších pozemkov túto činnosť zabezpečujeme prostredníctvom špecializovanej firmy.

počiatočný hrubý dizajn

Hrubý návrh vám odprezentujeme vo forme pôdorysu a 2 - 3 ideových náčrtov. Návrh je doplnený o ukážky architektonických prvkov, drevín, kríkov a kvetov. Pri prezentácii si poznačíme vaše požiadavky na zmeny a prípadné doplnky v projekte.

finálny dizajn

Finálny dizajn obsahuje pôdorys so zapracovanými pripomienkami, ktorý odsúhlasujete. Na jeho základe spracujeme realizačné plány.

realizačné plány

Podľa realizačných plánov budeme záhradu budovať. Obsahujú výkresy potrebné na položenie dlažby, osadenie závlah, inštaláciu osvetlenia, konštrukčné plány napríklad pre bazén a iné drobné stavby v záhrade. Súčasťou je osadzovací plán s presný popisom použitého sortimentu, jeho veľkosti pri dodaní, počtu rastlín potrebných na výsadbu.

realizačné rozpočty

Keď sú spracované detailné projekty, je možné pripraviť rozpočty. Tie odsúhlasuje klient.

výsadba

S výsadbou môžeme začať po dokončení všetkých stavebných prác na pozemku. Musia byť vybudované chodníky, nainštalovaná drobná architektúra (altánky, pergoly, plotové treláže, a.i.), závlahy, osvetlenie.